Expert Categories: Asociētais pētnieks

Inese Gobiņa

Izglītība

 • Medicīnas doktora zinātniskais grāds/ Sabiedrības veselība un epidemioloģija, Rīgas Stradiņa universitāte, 2005 – 2011
 • Veselības zinātņu maģistrs, Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte, 2002 – 2004
 • Bakalaura grāds veselības aprūpē; Sabiedrības veselības speciālista grāds, Latvijas Medicīnas akadēmija, Sabiedrības veselības fakultāte, 1997 – 2002

Pētniecības darbības virzieni

 • Veselību ietekmējošās uzvedības
 • Pusaudžu veselība
 • Hroniskas sāpes un medikamentu lietošana populācijā

Inese Stars

Izglītība

 • Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē, Latvijas Universitāte, 2014 – 2019
 • Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā, Latvijas Universitāte, 2000 – 2002
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts, 1996 – 2000

Pētniecības darbības virzieni

 • Veselībpratība
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes veselības pētījumos
 • Veselības sociālie determinanti

 

Konstantīns Beņkovskis

Education:

Dr. oec., University of Latvia, branch – economics, subbranch – econometrics

Research interests:

 • International trade
 • Global Value Chains (GVC)
 • productivity and resource allocation
 • CGE modelling

About:

Konstantins Benkovskis got a PhD in Economics from the University of Latvia in 2006. His current research activities focus in studies of international trade, non-price competitiveness, and global value chains. Konstantins Benkovskis combines lecturing at Stockholm School of Economics in Riga with an adviser position in the Monetary Policy Department of the Bank of Latvia. He is also the active member of the ESCB Competitiveness Research Network (CompNet).

Contacts:

Phone: (+371) 67015810

E-mal: konstantins.benkovskis[at]sseriga.edu

Arnis Sauka

About:

Dr. Arnis Sauka is Research Associate at BICEPS, Associate Professor at SSE Riga and the Director of the Centre for Sustainable Business at SSE Riga. He has a PhD from the University of Siegen (Germany) and has been a Visiting Scholar at Jönköping International Business School (Sweden) and University College London (U.K.). Arnis main research interests include the shadow economy, productive and unproductive entrepreneurship, entrepreneurship policy making and competitiveness, and entrepreneurship development in a transition context. Drawing on his academic work that have been published in a number of peer-reviewed journals and books and presented at numerous European and North American conferences, he has also been extensively involved in applied research. This has included contracted reports for the OECD and Eurofound as well as for various industry associations and NGOs in Latvia and other countries. Arnis Sauka is co- author of the annual Shadow Economy Index for the Baltic Countries (with Prof. Tālis J. Putniņš, since 2009) and he has participated in and managed various EU-funded international projects. Arnis has also been involved in management and consultancy activities, including working as Vice Rector for Studies and Research at Ventspils University College (2011-2013), a board member of the NGO BASE (Business Against the Shadow Economy) (since 2015), and a senior consultant for PricewaterhouseCoopers (2008). From 2011-2014 he was Advisor to the Minister of Health on Financial and Economic Issues. Arnis is also an Expert in Management Science and an Expert in Economics at the Latvian Council for Science (2011-2014; 2014-2017) as well as a member of the promotion committee of the doctoral programme implemented by the BA School of Business and Finance and RISEBA University.

Contacts:

Phone: (+371) 67015827

E-mail: arnis.sauka[at]sseriga.edu

Mihails Hazans

Mihails Hazans ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors, IZA Darba ekonomikas institūta pētnieks, Globālās darba organizācijas (GLO) biedrs un BICEPS asociētais pētnieks. Profesora Hazansa pašreizējie pētījumi koncentrējas uz migrāciju, etniskajām minoritātēm, tāldarbu (teleworking), neformālo nodarbinātību un aplokšņu algām. Prof. Hazanam ir vairākas zinātniskās publikācijas par migrāciju, pārvietošanos uz darbu (commuting), izglītības ekonomiku, etniskajām minoritātēm, neformālo nodarbinātību, darbaspēka piedāvājumu, aktīvo darba tirgus politiku, darba apstākļiem, darba meklēšanu, bezdarba risku un ienākumus noteicošajiem faktoriem.

2011. gadā Mihails Hazans saņēma Spīdolas balvu ekonomikā par pētījumiem par emigrāciju no Latvijas. Vienu no viņa publikācijām Latvijas Zinātņu akadēmija iekļāva starp 10 galvenajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem 2012. gadā.

Kontaktinformācija:

E-pasts: mihails.hazans[at]lu.lv

Morten Hansen

Kompetence:

 • Monetārā politika
 • ES ekonomika
 • Izglītības ekonomika
 • Reģionālās atšķirības

Morten Hansen ir Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs, Latvijas Eiropas Kopienas Studiju asociācijas (LECSA) viceprezidents, BICEPS asociētais pētnieks un Latvijas Universitātes Eiropas un Sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra (CETS) pētnieciskās grupas loceklis. Iepriekš viņš cieši sadarbojās ar Latvijas Universitātes Eirofakultāti, un Latvijā dzīvo jau kopš 1994. gada. Viņam ir maģistra grāds ekonomikā ar specializāciju ekonometrijā, kuru viņš ieguvis Aarhus Universitātē, Dānijā.

CV:

Kontaktinformācija:

Telefons: (+371) 67015852

E-pasts: morten.hansen[at]sseriga.edu

Vitalijs Jascisens

About:

Vitalijs Jascisens is Research Associate at BICEPS and an assistant professor at Higher School of Economics (HSE) in Moscow. He holds PhD in Economics from the Toulouse School of Economics (TSE), MPhil in economics from TSE, BSc in economics and business administration from Stockholm School of Economics in Riga, and BSc in physics from the University of Latvia. During his PhD studies, he was also a visiting researcher at the Stockholm Institute of Transition Economics (SITE). Vitalijs’ research interests primarily lie in development economics, industrial organisation and public finance. In particular, he has developed an expertise in using large-scale administrative data to analyse various policy failures.

Contacts:

E-mail: jascisen[at]gmail.com

Andris Saulītis

Andris Saulītis ieguvis maģistra grādu antropoloģijā Jaunas skolas universitātē (The New School) ASV, savukārt doktora grādu socioloģijā aizstāvējis Eiropas Universitātes Institūtā (Itālija) ar disertāciju “Vai virzītāji spēj pavirzīt parādnieku? Četri lauka eksperimenti ar maksājuma atgādinājumiem” (Can a Nudge Make Debtors Budge? Four Field Experiments with Payment Reminders). Savā zinātniskajā darbībā Saulītis apvieno kvalitatīvo un kvantitatīvo datu pētniecību un īpaši pievēršas eksperimentālajām izpētes metodēm, lai izzinātu indivīdu un mājsaimniecību finanšu uzvedību, kā arī izprastu sociālā konteksta un kognitīvo mehānismu nozīmi un ietekmi uz indivīdiem un ekonomiku kopumā.

Andris Saulītis pēta iedzīvotāju motivāciju maksāt nodokļus un analizē no ēnu ekonomikas izrietošos faktorus, kas rada priekšnoteikumus negodīgai konkurencei, sociālajai nevienlīdzībai un atsevišķu sociālo grupu mazaizsargātībai.

Kontaktinformācija:

E-pasts: andris.saulitis[at]sseriga.edu

Dmitrijs Kravčenko

Kontaktinformācija:

E-pasts: dmitrijs.kravcenko[at]sseriga.edu