Par mums

Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (BICEPS) ir neatkarīgs pētījumu centrs, kas uzsāka savu darbību 2001. gadā ar Zviedrijas Ārlietu ministrijas dotāciju un Stokholmas Pārejas Ekonomiku pētniecības institūta (SITE) atbalstu.  Par neatkarīgu institūciju BICEPS kļuva 2002. gada maijā.

BICEPS atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolas ēkā  Rīgas centrā:

Strelnieku iela 4a
Riga LV-1010, Latvia
Tel: +371 67015870
e-mail: marija[at]biceps.org

Mūsu mērķis ir veikt un veicināt augstas kvalitātes pētījumus, kas vērsti ekonomikas un citu sociālo zinātņu politikas virzienā, kā arī sniegt kompetentus padomus un konsultācijas gan valdībai, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur. Pašreiz mūsu pieredzes bagāžā jau ir garš, pastāvīgi pieaugošs veikto projektu saraksts. Mūsu komandā ir lielākoties jauni un atdeves pilni darbinieki. Mēs veicam gan akadēmiskus pētījumus, gan vietējo ministriju un starptautisku institūciju pasūtījumus, kā arī esam Eiropas Savienības mēroga sadarbības tīkla sastāvā.

Pirmos trīs gadus BICEPS finansiāli atbalstīja Zviedrijas Ārlietu ministrija un pārvaldīja Stokholmas Pārejas Ekonomiku pētniecības institūts. Tomēr jau no paša sākuma mēs aktīvi meklējām citus finansējuma avotus – it īpaši izpētes projektu veidā. Kopš tā laika BICEPS sevi pilnībā ir finansiāli nodrošinājis no projektu un pasūtījumu ienākumiem.

Kopš dibināšanas īpaši cieša sadarbība mums ir ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). Mēs kopīgi vadām semināru ciklus. Turklāt kopā ar REA mēs publicējam izdevumu „Baltic Journal of Economics” (BJE), kas ziņo par jaunākajiem veiktajiem pētījumiem Baltijas valstīs un komentē ekonomisko attīstību, kā arī SSE Riga/BICEPS Izpētes rakstus (the Research Papers Series), un ikgadējo Uzņēmējdarbības Globālo Monitoringu (GEM; Global Entrepreneurship Monitor Latvia Report).

BICEPS is part of the FREE Network – The Forum for Research on Eastern Europe and Emerging Economies. FREE Network is a joint initiative by SITE (Stockholm), BEROC (Minsk), BICEPS (Riga), CEFIR at NES (Moscow), CenEA (Szczecin), ISET-PI (Tbilisi) and KSE Institute (Kiev). Together, these research institutes form an extensive network of leading academic experts on economic issues in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. The institutes also conduct research about development, emerging markets, as well as economics in general.

The FREE Policy Brief Series is designed to provide short and informative analyses on current economic policy challenges in Eastern Europe and emerging markets. The writings are based on academic research papers or policy work by the researchers at the different institutes and updated on a weekly basis. The ambition is to bridge the gap between ongoing academic research and policy making, to stimulate and contribute to the international debate as well as to intensify the interaction and discussion with other researchers, policy-makers, and business representatives across the world.

In 2019 the FREE Network, with the support of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) initiated the Forum for Research on Gender Economics (FROGEE). The aim of FROGEE is to contribute to the discussion on gender inequality, with a specific focus on the region of Central and Eastern Europe. By highlighting different dimensions of gender inequality and its consequences for socio-economic development, FROGEE aims at bringing the issue of gender equality to the focus of both general public and policy makers. These objectives are addressed through publication of reviews and policy briefs, organization of conferences, seminars, and workshops, as well as further development of research collaboration on gender economics with other institutions. SIDA provides financial support to FROGEE.