Topics
Institution
Experts
Geography
Time

Uzsākts pētījums par alkohola lietošanu, tās radītajām sekām un profilakses ekonomiskajiem ieguvumiem valstī

Read more

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis (Islande un Lihtenšteina) un Norvēģijas granti 2014.-2021. gadiem

Read more

Projekti, kuri veikti pēc Latvijas Centrālās Statistikas Pārvaldes pasūtījuma

Read more

Projekti, kurus finansē Latvijas Zinātnes padome

Read more

Uzņēmējdarbības Globālais Monitorings (GEM) (Kopš 2006)

Read more

EUROMOD: Latvijas ekonomikas mikrosimulācijas modeļa izveide, izmantojot EU SILC datus (kopš 2010. gada)

Read more