Andris Saulītis

Asociētais pētnieks | Baltijas Starptautiskas Ekonomikas Politikas Studiju Centrs

Andris Saulītis ieguvis maģistra grādu antropoloģijā Jaunas skolas universitātē (The New School) ASV, savukārt doktora grādu socioloģijā aizstāvējis Eiropas Universitātes Institūtā (Itālija) ar disertāciju “Vai virzītāji spēj pavirzīt parādnieku? Četri lauka eksperimenti ar maksājuma atgādinājumiem” (Can a Nudge Make Debtors Budge? Four Field Experiments with Payment Reminders). Savā zinātniskajā darbībā Saulītis apvieno kvalitatīvo un kvantitatīvo datu pētniecību un īpaši pievēršas eksperimentālajām izpētes metodēm, lai izzinātu indivīdu un mājsaimniecību finanšu uzvedību, kā arī izprastu sociālā konteksta un kognitīvo mehānismu nozīmi un ietekmi uz indivīdiem un ekonomiku kopumā.

Andris Saulītis pēta iedzīvotāju motivāciju maksāt nodokļus un analizē no ēnu ekonomikas izrietošos faktorus, kas rada priekšnoteikumus negodīgai konkurencei, sociālajai nevienlīdzībai un atsevišķu sociālo grupu mazaizsargātībai.

Kontaktinformācija:

E-pasts: andris.saulitis[at]sseriga.edu