Valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” projekts “Ēnu ekonomikas izpēte Latvijā (RE:SHADE)” (2020.-2022.).

Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas studiju centra (BICEPS) iesniegtais projektu pieteikums “Ēnu ekonomikas izpēte Latvijā (RE:SHADE)” (Nr. VPP-FM-2020/1-0005) uzvarēja Latvijas Zinātnes padomes 2020. gada 6. maijā izsludinātajā valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” projektu pieteikumu atklātajā konkursā, kurš noslēdzās 4. jūnijā. Projektu vadīs Dr. Arnis Sauka, kurš ir BICEPS Asociētais Pētnieks un Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) profesors. Tā pat projektā iesaistīti profesors Tālis Putniņš, profesors Frederiks Šneiders (Friederik Schneider), profesors Kolins Viljams (Colin Williams), Dr. Andris Saulītis, Dr. Dimitrijs Kravčenko, Dr. Nikolā Gavoille (Nicolas Gavoille), Dr. Anna Zasova, Juris Stinka, kā arī studenti.

Valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” virsmērķis ir mazināt ēnu ekonomiku un veicināt iekļaujošu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu ekonomisko izaugsmi, kā arī produktīvas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, tādējādi paaugstinot sabiedrības labklājību Latvijā. Programmas mērķi ir paplašināt zināšanu un analītisko bāzi ekonomikas un finanšu nozarē, stiprināt saikni starp pētniecību un valsts rīcībpolitiku, veicināt sabiedrībā izpratni par ēnu ekonomikas negatīvo ietekmi un nodokļu saistību labprātīgas izpildes nozīmi.