Mihails Hazans

Asociētais pētnieks | Baltijas Starptautiskas Ekonomikas Politikas Studiju Centrs

Mihails Hazans ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors, IZA Darba ekonomikas institūta pētnieks, Globālās darba organizācijas (GLO) biedrs un BICEPS asociētais pētnieks. Profesora Hazansa pašreizējie pētījumi koncentrējas uz migrāciju, etniskajām minoritātēm, tāldarbu (teleworking), neformālo nodarbinātību un aplokšņu algām. Prof. Hazanam ir vairākas zinātniskās publikācijas par migrāciju, pārvietošanos uz darbu (commuting), izglītības ekonomiku, etniskajām minoritātēm, neformālo nodarbinātību, darbaspēka piedāvājumu, aktīvo darba tirgus politiku, darba apstākļiem, darba meklēšanu, bezdarba risku un ienākumus noteicošajiem faktoriem.

2011. gadā Mihails Hazans saņēma Spīdolas balvu ekonomikā par pētījumiem par emigrāciju no Latvijas. Vienu no viņa publikācijām Latvijas Zinātņu akadēmija iekļāva starp 10 galvenajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem 2012. gadā.

Kontaktinformācija:

E-pasts: mihails.hazans[at]lu.lv