Ieva Moore

Asociētā pētniece | Baltijas Starptautiskas Ekonomikas Politikas Studiju Centrs

Izglītība

  • Maģistra grāds ekonomikā, Kolumbijas Universitāte
  • Bakalaura grāds ekonomikā, Latvijas Universitāte

Intereses

  • Kultūra un radošās industrijas
  • Kultūras ekonomika
  • Kohēzijas politika
  • Darba tirgus
  • Mazie un vidējie uzņēmumi (SMEs)
  • Sociālie uzņēmumi un sociālais kapitāls
  • Finanšu instrumenti
  • e-veselība un e-valdība

Kopš 2006. gada Ieva Moore ir BICEPS asociētā pētniece ar interesi ekonomikas politikas attīstībā Latvijā, salīdzinot to ar ES normām un jaunajām politikas tendencēm Eiropā, kā arī pēta ekonomikas un kultūras savstarpējo mijiedarbību, un kā tās varētu viena otru uzlabot un attīstīt. Iepriekš strādājusi par baņķieri Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā (EBRD).

Kontaktinformācija

Telefons: (+317) 29660686

E-pasts: moore[at]latnet.lv