Ekspertu tīkls, kur tiek veikts Kohēzijas politikas novērtējums (2007.-2013. gads)

Projekta ilgums: 2007.-2013. gads

Pētnieki: Alf Vanags, Ieva Moore un Ieva Valtmane

Finansē DG Regio