Irina Možajeva

Asociētā pētniece | Baltijas Starptautiskas Ekonomikas Politikas Studiju Centrs

Kompetence

  • Sociālā politika
  • Ilgtermiņa aprūpe
  • Veselības ekonomika
  • Aptauju datu analīze
  • Administratīvie dati
  • Lietišķā ekonometrija

Izglītība

Dr.oec., Latvijas Universitāte, 2012. gads

CV:

Kontaktinformācija:

E-pasts: Irina.mozajeva[at]gmail.com