Inese Stars

Asociētais pētnieks | Baltijas Starptautiskas Ekonomikas Politikas Studiju Centrs

Izglītība

  • Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē, Latvijas Universitāte, 2014 – 2019
  • Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā, Latvijas Universitāte, 2000 – 2002
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts, 1996 – 2000

Pētniecības darbības virzieni

  • Veselībpratība
  • Kvalitatīvās pētniecības metodes veselības pētījumos
  • Veselības sociālie determinanti