Projekti paveiktie laikā no 2006. līdz 2015. gadam

Projekta nosaukums Pētnieki Finansē
The EU Reference Budgets Network project (2014-2015) Alf Vanags, Ieva Moore, Lelde Jakobsone DG Employment
Radio apraide Latvijā – ekonomiskā analīze (2014) Alf Vanags, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)
Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā (2013-2014) Alf Vanags, Anna Zasova, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Ekonomikas ministrija
What happened to wages in Latvia’s “internal devaluation”? (2014) Alf Vanags, Andrejs Semjonovs, Anna Zasova ES Revīzijas palāta
Atvērtas, uz noteikumiem balstītas, paredzamas un nediskriminējošas tirdzniecības sistēmas izveide
Alf Vanags, Maija Kāle un Marija Grjazniha EuropeAid
Ekspertu tīkls, kur tiek veikts Kohēzijas politikas novērtējums (2007.-2013. gads)
Alf Vanags, Ieva Moore un Ieva Valtmane DG Regio
Darba tirgus attīstības monitorings ES: Latvija
Alf Vanags un Lelde Jakobsone DG Employment
WEESP – Webtools for Evaluated Employment Services Practices (2012) Alf Vanags un Marija Grjazniha DG Employment
Latvijas Konkurtspējas ziņojums (2010-2012) Alf Vanags, Anders Paalzow, Zane Cunska, Konstantins Benkovskis, Krišjānis Krustiņš un Christian Ketels LR Valsts kanceleja
EU Skills Panorama. Collection, analysis and processing of skills anticipation (2012) Alf Vanags un Ieva Moore DG Employment
Health at Work (2008-2012) Alf Vanags, Ieva Moore, Marija Krumina un Natalija Snapkauskaite 7th Framework Programme (FP7)
Evaluation of state enterprises in Latvia (2011-2012) Talis Putniņš un Alf Vanags LR Valsts kanceleja
Cost benefit analysis of public libraries in Latvia (2011-2012) Alf Vanags Valsts aģentūra „Kulturās Informācijas sistēmas”
Makroekonomiskais modelis: Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību (2011) Alf Vanags un Anna Zasova LR Finanšu ministrija
Priekšizpētes veikšana, organizējot diskusijas, par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada (2011) Alf Vanags, Marija Krūmiņa un Lelde Jākobsone LR Finanšu ministrija
Modelling the impact of EU Funds in Bulgaria (2011) Alf Vanags un Anna Zasova Bulgārijas Ministru kabinets
Evaluation of guidelines for NCM Nordic Co-operation with the Baltic states & NW-Russia (2011) Alf Vanags un Ieva Moore Nordic Council of Ministers
Cargo Transport and Infrastructure in Latvia, Lithuania and Russia (2011) Alf Vanags un Vladimir Racejevs Stena Line Scandinavia AB
Measures for social inclusion of the elderly: case studies from Latvia and Lithuania (2010-2011) Marija Krūmiņa un Alf Vanags Eurofound
Budžeta un nebudžeta sociālās izmaksas saistībā ar narkomāniju Latvijā 2008. gadā (2010) Alf Vanags un Anna Zasova Veselības ekonomikas centrs
Economic Development of Ukraine: An Analytical Report (2009) Anna Zasova un Alf Vanags Swedbank
Pirmais Latvijas radošo industriju apskats (2007) Anda Miķelsone, Alf Vanags, Sergejs Gubins LR Kultūras ministrija
RICAFE2:  Knowledge based entrepreneurship (2006-2009) Vyacheslav Dombrovsky, Alf Vanags un Olga Rastrigina 6th  Framework Programme
CRIPREDE:  Research and technological development in backward regions (2006-2009) Alf Vanags un Zane Cunska 6th  Framework Programme