What happened to wages in Latvia’s “internal devaluation”? (2014)

Projekta ilgums: 2014. gads

Pētnieki: Alf Vanags, Andrejs Semjonovs, Anna Zasova

Finansē ES Revīzijas palāta