Atvērtas, uz noteikumiem balstītas, paredzamas un nediskriminējošas tirdzniecības sistēmas izveide

Projekta ilgums:

Pētnieku komanda: Alf Vanags, Maija Kāle un Marija Grjazniha

Finansē EuropeAid