Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā (2013-2014)

Projekta ilgums: 2013. gads –2014. gads

Pētnieki: Alf Vanags, Anna Zasova, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa

Finansē Ekonomikas ministrija. Vairāk par projektu lasiet Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Gala ziņojums angļu valodā / latviešu valodā