VPP SUSTINNO projekta Nr.1 pētniece vada apmācības kursu Valsts Administrācijas skolas darbiniekiem

Šodien Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra (BICEPS) pētniece Anna Zasova vada apmācības kursu “Ievads darbā ar EUROMOD-LV modeli” valsts administrācijas darbiniekiem Valsts Administrācijas skolā.

Prezentācija pieejama šeit.