Priekšizpētes veikšana, organizējot diskusijas, par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada. (2011)

Pētnieki: Alf Vanags, Marija Krumina un Lelde Jakobsone

Projektu finansē Finanšu ministrija