Budžeta un nebudžeta sociālās izmaksas saistībā ar narkomāniju Latvijā 2008. gadā (2010)

Finansē Veselības ekonomikas centrs

Lasiet projekta ziņojumu (latviešu valodā)