Institution: Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs

Arnis Sauka

About:

Dr. Arnis Sauka is Research Associate at BICEPS, Associate Professor at SSE Riga and the Director of the Centre for Sustainable Business at SSE Riga. He has a PhD from the University of Siegen (Germany) and has been a Visiting Scholar at Jönköping International Business School (Sweden) and University College London (U.K.). Arnis main research interests include the shadow economy, productive and unproductive entrepreneurship, entrepreneurship policy making and competitiveness, and entrepreneurship development in a transition context. Drawing on his academic work that have been published in a number of peer-reviewed journals and books and presented at numerous European and North American conferences, he has also been extensively involved in applied research. This has included contracted reports for the OECD and Eurofound as well as for various industry associations and NGOs in Latvia and other countries. Arnis Sauka is co- author of the annual Shadow Economy Index for the Baltic Countries (with Prof. Tālis J. Putniņš, since 2009) and he has participated in and managed various EU-funded international projects. Arnis has also been involved in management and consultancy activities, including working as Vice Rector for Studies and Research at Ventspils University College (2011-2013), a board member of the NGO BASE (Business Against the Shadow Economy) (since 2015), and a senior consultant for PricewaterhouseCoopers (2008). From 2011-2014 he was Advisor to the Minister of Health on Financial and Economic Issues. Arnis is also an Expert in Management Science and an Expert in Economics at the Latvian Council for Science (2011-2014; 2014-2017) as well as a member of the promotion committee of the doctoral programme implemented by the BA School of Business and Finance and RISEBA University.

Contacts:

Phone: (+371) 67015827

E-mail: arnis.sauka[at]sseriga.edu

Mihails Hazans

Mihails Hazans ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors, IZA Darba ekonomikas institūta pētnieks, Globālās darba organizācijas (GLO) biedrs un BICEPS asociētais pētnieks. Profesora Hazansa pašreizējie pētījumi koncentrējas uz migrāciju, etniskajām minoritātēm, tāldarbu (teleworking), neformālo nodarbinātību un aplokšņu algām. Prof. Hazanam ir vairākas zinātniskās publikācijas par migrāciju, pārvietošanos uz darbu (commuting), izglītības ekonomiku, etniskajām minoritātēm, neformālo nodarbinātību, darbaspēka piedāvājumu, aktīvo darba tirgus politiku, darba apstākļiem, darba meklēšanu, bezdarba risku un ienākumus noteicošajiem faktoriem.

2011. gadā Mihails Hazans saņēma Spīdolas balvu ekonomikā par pētījumiem par emigrāciju no Latvijas. Vienu no viņa publikācijām Latvijas Zinātņu akadēmija iekļāva starp 10 galvenajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem 2012. gadā.

Kontaktinformācija:

E-pasts: mihails.hazans[at]lu.lv

Morten Hansen

Kompetence:

 • Monetārā politika
 • ES ekonomika
 • Izglītības ekonomika
 • Reģionālās atšķirības

Morten Hansen ir Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs, Latvijas Eiropas Kopienas Studiju asociācijas (LECSA) viceprezidents, BICEPS asociētais pētnieks un Latvijas Universitātes Eiropas un Sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra (CETS) pētnieciskās grupas loceklis. Iepriekš viņš cieši sadarbojās ar Latvijas Universitātes Eirofakultāti, un Latvijā dzīvo jau kopš 1994. gada. Viņam ir maģistra grāds ekonomikā ar specializāciju ekonometrijā, kuru viņš ieguvis Aarhus Universitātē, Dānijā.

CV:

Kontaktinformācija:

Telefons: (+371) 67015852

E-pasts: morten.hansen[at]sseriga.edu

Vitalijs Jascisens

About:

Vitalijs Jascisens is Research Associate at BICEPS and an assistant professor at Higher School of Economics (HSE) in Moscow. He holds PhD in Economics from the Toulouse School of Economics (TSE), MPhil in economics from TSE, BSc in economics and business administration from Stockholm School of Economics in Riga, and BSc in physics from the University of Latvia. During his PhD studies, he was also a visiting researcher at the Stockholm Institute of Transition Economics (SITE). Vitalijs’ research interests primarily lie in development economics, industrial organisation and public finance. In particular, he has developed an expertise in using large-scale administrative data to analyse various policy failures.

Contacts:

E-mail: jascisen[at]gmail.com

Andris Saulītis

Andris Saulītis ieguvis maģistra grādu antropoloģijā Jaunas skolas universitātē (The New School) ASV, savukārt doktora grādu socioloģijā aizstāvējis Eiropas Universitātes Institūtā (Itālija) ar disertāciju “Vai virzītāji spēj pavirzīt parādnieku? Četri lauka eksperimenti ar maksājuma atgādinājumiem” (Can a Nudge Make Debtors Budge? Four Field Experiments with Payment Reminders). Savā zinātniskajā darbībā Saulītis apvieno kvalitatīvo un kvantitatīvo datu pētniecību un īpaši pievēršas eksperimentālajām izpētes metodēm, lai izzinātu indivīdu un mājsaimniecību finanšu uzvedību, kā arī izprastu sociālā konteksta un kognitīvo mehānismu nozīmi un ietekmi uz indivīdiem un ekonomiku kopumā.

Andris Saulītis pēta iedzīvotāju motivāciju maksāt nodokļus un analizē no ēnu ekonomikas izrietošos faktorus, kas rada priekšnoteikumus negodīgai konkurencei, sociālajai nevienlīdzībai un atsevišķu sociālo grupu mazaizsargātībai.

Kontaktinformācija:

E-pasts: andris.saulitis[at]sseriga.edu

Dmitrijs Kravčenko

Kontaktinformācija:

E-pasts: dmitrijs.kravcenko[at]sseriga.edu

Tālis Putniņš

Education:

 • Ph.D. in economics, University of Sydney (2010)
 • Bachelor of Engineering with First Class Honours, University of Adelaide (2005)
 • Bachelor of Finance, University of Adelaide (2005)

Research interests:

 • Financial market microstructure, including market manipulation, insider trading, liquidity, price discovery, short selling, dark trading, high-frequency trading
 • Shadow economies
 • Asset pricing

About:

Talis Putnins is a research associate at the Stockholm School of Economics in Riga and Baltic International Centre for Economic Policy Studies. His research interests include financial market integrity, market manipulation, short selling, partial detection modelling and topics in market microstructure.  He actively presents his research at international conferences and universities in Europe, Australia, Asia and the US.

Contacts:

E-mail: talis.putnins[at]sseriga.edu

 

Kata Fredheim

About:

Kata is Research Associate at BICEPS and Assistant Professor at SSE Riga. Dr Kata Fredheim is a social anthropologist. Her research is on migration, internationalization of higher education and Brexit. Her early research and PhD explored the social and economic effects of migration looking at the role of creative industries and entrepreneurs. She investigated how entrepreneurs (first, second and third generation migrants) in cultural and creative industries simultaneously represent and challenge discourses of cultural diversity. Her later work focused on building research-based strategy and policy advice on Brexit. She investigated the Brexit’s impact on migrants in education and research.

Contacts:

E-mail: kata.fredheim[at]sseriga.edu

Zane Vārpiņa

Kompetence:

 • Augstākā izglītība
 • Demogrāfija
 • Darba tirgus

Izglītība:

 • Demogrāfijas doktora grāds, Latvijas Universitāte
 • Starp-universitāšu diploms ES studijās, Nansijas Universitāte II, Ex-en- Provences Politoloģijas Institūts, 2004. gada jūnijā
 • Maģistra zinātniskais grāds matemātiskajā ekonomikā, Latvijas Universitāte, 2003. gada jūnijā
 • Bakalaura zinātniskais grāds analītiskajā ekonomikā, Latvijas Universitāte, 2001. gada jūnijā

Kontaktinformācija:

Telefons: (+371) 67015828

E-pasts: zane.varpina[at]sseriga.edu