Search results for Uzņēmējdarbība

Publication in the International Migration journal

Read more

Uzņēmējdarbības Globālais Monitorings 2015/2018 ziņojums

Read more

Dalība konferencē “Entrepreneurship, Innovation and Regional Development – EIRD 2017”

Read more

Uzņēmējdarbības Globālais Monitorings (GEM) (Kopš 2006)

Read more

19. Ziemeļvalstu konference par mazo uzņēmumu pētījumiem (19th Nordic Conference on Small Business research (NCSB 2016))

Read more

8. Starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and modern Business. Modern Trends in Bussiness: Globalization vs Localization”

Read more

Daugavpils Universitātes 57. Starptautiskā zinātniskā konference

Read more

Entrepreneurship in Latvia and Other Baltic States: Results from the Global Entrepreneurship Monitor

Read more