19. Ziemeļvalstu konference par mazo uzņēmumu pētījumiem (19th Nordic Conference on Small Business research (NCSB 2016))

No 18. līdz 20. maijam Rīgas Ekonomikas augstkolā norisinājās 19. Ziemeļvalstu konference par mazo uzņēmumu pētījumiem (19th Nordic Conference on Small Business research (NCSB 2016)) ar šī gada fokusu uz uzņēmējdarbību un vērtības radīšanu (Entrepreneurship and Value Creation). VPP SUSTINNO projekta Nr.1 dalībniece Marija Krūmiņa konferences ietvaros uzstājās ar prezentāciju “Determinants of early stage entrepreneurship in Latvia and the business cycle”.

Prezentācija “Determinants of early stage entrepreneurship in Latvia and the business cycle” (M. Krūmiņa)