Tag: Projects funded by the Central Statistical Bureau of Latvia

Digitalization issues in national accounts: digital intermediary platforms in Latvia

Duration: September 2021 – November 2022

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Statistikas biroja granta projekta “Priekšizpētes projekts par digitalizācijas jautājumiem nacionālajos kontos” (Granta līguma Nr. 101038806 — 2020-LV-DIGITAL-NA, projekta identifikācijas kods: G-20.20) ietvaros.

Project is funded by the Central Statistical Bureau of Latvia.

Projects funded by the Central Statistical Bureau of Latvia

CURRENT PROJECTS

Digitalization issues in national accounts: digital intermediary platforms in Latvia

Duration: September 2021 – November 2022

Research team: Sergejs Gubins (principal investigator).

Project information: read more about the project.

 

RECENTLY COMPLETED PROJECTS

Development of a methodology for expanding the range of territorial statistics

Duration: July 2019 – May 2020

Research team: Sergejs Gubins (principal investigator), Anna Zasova, Marija Krumina, Anna Pluta.

Project information: read more about the project.