Digitalization issues in national accounts: digital intermediary platforms in Latvia

Duration: September 2021 – November 2022

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Statistikas biroja granta projekta “Priekšizpētes projekts par digitalizācijas jautājumiem nacionālajos kontos” (Granta līguma Nr. 101038806 — 2020-LV-DIGITAL-NA, projekta identifikācijas kods: G-20.20) ietvaros.

Project is funded by the Central Statistical Bureau of Latvia.