Darba grupas petījums par sociālo nevienlīdzību Latvijā (2017-2018)

Pētījuma ilgums: 2017–2018

Projekts tiek īstenots kopīgi ar Rīgas Ekonomikas augstskolu un Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju centru

BICEPS pētnieki:Anna Pļuta un Anna Zasova

Finansē Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju centrs

Neortodoksālā starpdisciplinārā pētījumā ienākumu un sociālā nevienlīdzība Latvijā aplūkota no ekonomikas, finanšu, sociālās, izglītības, veselības politikas viedokļiem. Akcentētas problēmas, vissmagāk skartās iedzīvotāju grupas un piedāvāti konkrēti ieteikumi augšminēto politiku pilnveidei gan politikas plānošanas, gan tiesiskā regulējuma izmaiņu formās.

Rezultāti ir pieejami šeit.