Evaluation of Latvia’s re-exports using firm-level trade data

Jauns raksts “Evaluation of Latvia’s re-exports using firm-level trade data” (autori Konstantīns Beņkovskis, Santa Bērziņa & Līva Zorgenfreija) ir publicēts izdevumā Baltic Journal of Economics.