Creative Entrepreneurs’ Perceptions about Entrepreneurial Education

Jaunākais raksts nr. 15 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Creative Entrepreneurs’ Perceptions about Entrepreneurial Education”.

Autori: P. Karhunen, U. Venesaar, K. Arvola, u.c.

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.