Latvijas stiprās un vājās puses dzimumu nelīdztiesības novēršanai neapmaksātos mājas darbos un aprūpē

Saskaņā ar Dzimumu līdztiesības indeksu Latvija ir otrā līdztiesīgākā valsts Eiropas Savienībā, runājot par sieviešu un vīriešu iesaistīšanos aprūpes pienākumos, kā arī viņu ieguldījumu ēdiena gatavošanā un mājas darbos. Šajā rakstā es pievērsīšos Latvijas stiprajām un vājajām pusēm dzimumu nelīdztiesības novēršanai neapmaksātos mājas darbos un aprūpē. Jo īpaši es parādīšu, ka, par spīti plaši izplatītajam labvēlīgajam viedoklim par dzimumu līdztiesību ģimenes dzīvē, Latvijas mājsaimniecībās liels aprūpes un mājas darbu slogs joprojām gulstas uz sieviešu pleciem.

Pilns raksts ir pieejams šeit.

Raksti no Armēnijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Polijas, Ukrainas un Krievijas ir pieejami angļu valodā un vasts valodās šeit.

Par FROGEE Policy Briefs

FROGEE Policy Briefs ir īpaša rakstu sērija, kuras mērķis ir sniegt pārskatus un popularizēt ekonomiskos pētījumus, kas saistīti ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Debates par politiku, kas saistīta ar dzimumu līdztiesību, bieži ir ļoti politizētas. Mēs uzskatām, ka, izmantojot argumentus, kas iegūti no jaunākajām pētniecībā balstītām zināšanām, mēs varētu veidot auglīgāku diskusiju par politikas priekšlikumiem un galu galā sasniegt labākus rezultātus.

Rakstu mērķis ir uzlabot izpratni par pētniecībā balstītiem argumentiem un to nozīmi, aptverot galvenās teorijas un svarīgākos atklājumus jomās, kas izraisa īpašo interesi pašreizējās debates. Raksti sākas ar īsiem vispārīgiem pārskatiem par konkrēto tēmu, kam seko valstij raksturīgais konteksts, konkrētu politikas izaicinājumu, īstenoto reformu un citu politikas iespēju apspriešana.

Atruna: rakstos ir izteikti autoru viedokļi; tie ne vienmēr atspoguļo FREE tīkla un tā pētniecības institūtu viedokli.