Monogrāfija “Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos”

Monogrāfija “Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos” ir BICEPS pētnieku un Rīgas Ekonomikas augstskolas absolventu kopdarbs, veikts Valsts pētījumu programmas SUSTINNO ietvaros, laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam.

Monogrāfijas galvenais mērķis ir labāk izprast faktorus, kas veicina eksportēšanu, kā arī šķēršļus, ar ko uzņēmumi var saskarties, ieejot eksporta tirgos.