VPP SUSTINNO projekta Nr.1 pētnieki piedalās konferencē “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”

Konference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy” notiek no 18. līdz 20. maijam Rīgā, un BICEPS pētnieki, VPP SUSTINNO projekta Nr.1 dalībnieki Anna Pļuta un Vents Vīksna uzstājās ar prezentācijām:
“The impact of the tax and benefit system on the labour supply in Latvia” (Pļuta, A.), “The comparison of exporting and non-exporting enterprises in Latvia” (Pļuta, A.) un “European funding: Does it induce exports?” (Vīksna, V.).