E-mācību satura nodrošināšana un konsultāciju sniegšana ēnu ekonomikas mazināšanas jomā (2017-2018)

Projekta ilgums: 2017–2018

Pētnieku komanda: Arnis Sauka un Anna Zasova

Finansē Valsts administrācijas skola