The Benefits of 4G: Sweden and Estonia – European Leaders in 4G

Jaunākais raksts nr. 16 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “The Benefits of 4G: Sweden and Estonia – European Leaders in 4G”.

Autori: Alf Vanags un Lauris Grāvelis

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.