Latvian Hidden Champions

Jaunākais raksts nr. 14 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Latvian Hidden Champions”.

Autors: Arnis Sauka

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.