Towards a New Normal: Smarter ICT Solutions for Enterprises – Challenges and Opportunities

Jaunākais raksts nr. 13 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Towards a New Normal: Smarter ICT Solutions for Enterprises – Challenges and Opportunities”.

Edited by Peter Mathsson and Anders Paalzow

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.