Locating Entrepreneurial Creativity and Knowledge to Foster Growth of European Cities

Jaunākais raksts nr. 12 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Locating Entrepreneurial Creativity and Knowledge to Foster Growth of European Cities”.

Autori: Evgenii Dainov un Arnis Sauka

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.