Small- and Medium- Sized Businesses’ Growth Expectations and Financial Performance in Latvia: does Ethnicity Matter?

Jaunākais raksts nr. 11 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Small- and Medium- Sized Businesses’ Growth Expectations and Financial Performance in Latvia: does Ethnicity Matter?”.

Autori: Ruta Aidis, Tomasz Mickiewicz un Arnis Sauka

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.