Entrepreneurship and Philanthropy after Socialism

Jaunākais raksts nr. 10 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Entrepreneurship and Philanthropy after Socialism”.

Authors: Tomasz Mickiewicz, Arnis Sauka and Ute Stephan

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.