Venture Capital in Latvia Revisited

Jaunākais raksts nr. 9 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Venture Capital in Latvia Revisited”.

Autori: Alf Vanags, Julija Staševska un Anders Paalzow

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.