Business Insolvencies in Latvia

Jaunākais raksts nr. 7 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Business Insolvencies in Latvia”.

Autori: Arnis Sauka un Friederike Welter

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.