Exploring Entrepreneurship and SME Development in a Post Soviet Context

Jaunākais raksts nr. 5 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Exploring Entrepreneurship and SME Development in a Post Soviet Context”.

Autors: Friederike Welter

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.