Women and Entrepreneurship in Latvia

Jaunākais raksts nr. 4 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Women and Entrepreneurship in Latvia”.

Autori: Friederike Welter un Susanne Kolb.

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.