Challenges of the EU New Regulatory Framework (NRF) in Electronic Communications: An Economist’s Perspective

Jaunākais raksts nr. 3 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Challenges of the EU New Regulatory Framework (NRF) in Electronic Communications: An Economist’s Perspective”.

Autors: Alf Vanags

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.