Venture Capital in Latvia

Jaunākais raksts nr. 1 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Venture Capital in Latvia”.

Autori: Vitas Dijokas un Alf Vanags

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.