BICEPS launched a study on alcohol consumption, its consequences and the economic benefits of the measures preventing alcohol abuse

Alkohola patēriņa līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, taču līdz šim nav veikts pētījums, kas novērtētu visas alkohola lietošanas rezultātā radītas sekas Latvijā un uzskatāmi parādītu problēmas izplatību, kā arī sniegtu iespējamo profilakses pasākumu ieguvuma novērtējumu. 2020.gadā Latvijas Republikas Veselības ministrija prezentēja alkohola dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu, kas paredz vairāku politikas instrumentu ieviešanu Latvijā un izvirza vairākus uzdevumus. Viens no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenot pētījumu par alkohola lietošanu, tās radītajām sekām un profilakses ekonomiskajiem ieguvumiem valstī. Šim pētījumam ir izvirzīti 3 galvenie mērķi:

  1. Informēt politikas veidotājus un sabiedrību par alkohola lietošanu Latvijā un tās radītajām sekām;
  2. Sniegt Latvijas valsts politikas veidotājiem uz pierādījumiem balstītu priekšstatu par alkohola lietošanas sociālajām izmaksām;
  3. Novērtēt sabiedrības ieguvumus no alkohola lietošanas profilakses pasākumu ieviešanas / pastiprināšanas.

Alkohola radītā kaitējuma novērtējums ļautu apzināt, cik liela Latvijā ir alkohola lietošanas problēma, t.sk. salīdzinājumā ar citām valstīm. Pētījumā iegūtie rezultāti radītu pamatu profilakses politikas instrumentu ieviešanai, kā arī veicinātu sabiedrības atbalstu šiem pasākumiem.

2022. – 2023. gada “Pētījumu par alkohola lietošanu, tās radītajām sekām un profilakses ekonomiskajiem ieguvumiem valstī” pēc Veselības Ministrijas pasūtījuma veic biedrības “Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs” pētnieku komanda.