Starptautiska zinātniskā konference “Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai – 2016”

No 12. līdz 14. maijam Rīgā notika Latvijas universitātes organizēta starptautiska zinātniskā konference “Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai – 2016”. Šajā konferencē BICEPS pārstāvēja VPP SUSTINNO projekta Nr.1 pētnieces Marija Krūmiņa un Anna Pļuta sekcijā “Modelling in Economics and Business” ar prezentācijām “Entrepreneurship and the business cycle in Latvia” (M. Krūmiņa) un “Incentives to enter the labour market in Latvia” (A. Pļuta).

Prezentācija “Entrepreneurship and the business cycle in Latvia” (M. Krūmiņa)

Prezentācija “Incentives to enter the labour market in Latvia” (A. Pļuta)