Valoda: LV EN

 Projekti 


Tekošie projekti

Nosaukums Pētnieki Finansē
Digitalizācijas jautājumi nacionālajos kontos: digitālas starpniecības platformas Latvijā (2021.-2022.) Sergejs Gubins, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Latvijas Centrālā Statistikas Pārvalde

"Micro-level responses to socio-economic challenges in face of global uncertainties" (Global2Micro) (2021 - 2023)

Nicolas Gavoille, Marija Krūmiņa, Anna Zasova Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis (Islande un Lihtenšteina) un Norvēģijas granti 2014.-2021. gadiem

"Economic Integration of the Nordic-Balric Region through Labour, Innovation, Investments and Trade" (LIFT) (2021 - 2023)

Nicolas Gavoille, Marija Krūmiņa, Jānis Upenieks 

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis (Islande un Lihtenšteina) un Norvēģijas granti 2014.-2021. gadiem

Valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” projekts "Ēnu ekonomikas izpēte Latvijā (RE:SHADE)” (2020.-2022.). Arnis Sauka, Tālis Putniņš, Anna Zasova, Nicolas Gavoille, Dimitrijs Kravčenko, Andris Saulītis, Juris Stinka, Friederik Schneider, Colin Williams Latvijas Zinātnes padome
Remigration and brain gain in Latvia (2018 - 2022). Anders Paalzow, Marija Krūmiņa, Anna Pļuta, Zane Vārpiņa, Kata Fredheim, Aivars Timofejevs, Nellija Titova, Anna Elizabete Griķe Latvijas Zinātnes padome

InTEL: Institutions and Tax Enforcement in Latvia (2018-2021).

Nicolas Gavoille, Vitalijs Jascisens, Arnis Sauka, Anna Zasova, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Latvijas Zinātnes padome
EUROMOD: Latvijas ekonomikas mikrosimulācijas modeļa izveide, izmantojot  EU SILC datus. Kopš 2010. gada. Anna Zasova, Anna Pļuta DG Employment
Uzņēmējdarbības Globālais monitorings: ikgadējs uzņēmējdarbības aktivitātes un attīstības apsekojums kopš 2006. gada. Marija Krūmiņa Rīgas Ekonomikas augstskola

 

Nesen paveiktie projekti

Nosaukums Pētnieki Finansē
Akcīzes nodokļa politika Baltijas valstīs: alkoholiskie dzērieni, bezalkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi (2020). Anna Pļuta, Mihails Hazans, Irēna Emīlia Švilpe, Anna Zasova, Arnis Sauka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Metodoloģijas izstrāde teritoriālās statistikas datu klāsta paplašināšanai (2019-2020). Sergejs Gubins, Anna Zasova, Marija Krūmiņa, Anna Pļuta Centrālā statistikas pārvalde
Latvijas EUROMOD un CGE modeļu apvienošana (2017-2019). Anna Pļuta, Anna Zasova, Oļegs Matvejevs Latvijas Banka

Izmaksu un sociālo izdevumu aprēķināšana psihoaktīvo vielu pieprasījuma un piedāvājuma kontekstā (2018).

Ziņojums pieejams šeit

Anna Pļuta, Anna Zasova Slimību profilakses un kontroles centrs
E-mācību satura nodrošināšana un konsultāciju sniegšana ēnu ekonomikas mazināšanas jomā (2017-2018). Arnis Sauka, Anna Zasova Valsts administrācijas skola
Valsts pētījumu programma 2014.-2017. "Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)". Kopā ar Studiju un zinātnes administrāciju, Latvijas Universitāti un Latvijas agrārās ekonomikas institūtu. Alf Vanags (līdz 2016. gadam), Marija Krūmiņa, Tālis Putniņš, Anna Zasova, Anna Pļuta, Sergejs Gubins Valsts budžets
Taskforce on fighting inequality in Latvia. (Kopīgi ar Rīgas Ekonomikas augstskolu un Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju centru) (2017). Anna Pļuta un Anna Zasova Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju centrs

EUROMOD paplašināšana uz netiešajiem nodokļiem.

Anna Zasova (sadarbojoties ar ISER, Eseksas Universitāti) Eiropas Komisija

Effective social harmonization as a boost for employability in times of demographic changes. 2016. gads

The Policy brief "European Pillar of Social Rights and Social Harmonization in the Eyes of Latvian Stakeholders", autors Ieva Moore.

Ieva Moore (Alf Vanags - līdz 2016. gadam). Nordic Council of Ministers.

Projekta vadītājs: CASE - Center for Social and Economic Research, Varšava.

The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR). Alf Vanags, Marija Krūmiņa, Māra Bukovska, Linda Vildava DG Employment

 

Iepriekšējie projekti

Nosaukums Pētnieki Finansē
The EU Reference Budgets Network project (2014-2015). Alf Vanags, Ieva Moore, Lelde Jākobsone DG Employment
Radio apraide Latvijā - ekonomiskā analīze (2014. gads). Alf Vanags, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)

Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā (2013-2014).

Gala ziņojums latviešu / angļu valodā

Alf Vanags, Anna Zasova, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Ekonomikas ministrija
What happened to wages in Latvia’s "internal devaluation" (2014. gads). Alf Vanags, Andrejs Semjonovs un Anna Zasova ES Revīzijas palāta
Atvērtas, uz noteikumiem balstītas, paredzamas un nediskriminējošas tirdzniecības sistēmas izveide. Alf Vanags, Maija Kāle un Marija Grjazniha EuropeAid
Ekspertu tīkls, kur tiek veikts Kohēzijas politikas novērtējums (2007.-2013. gads) Alf Vanags, Ieva Moore un Ieva Valtmane DG Regio
Darba tirgus attīstības monitorings ES: Latvija. Alf Vanags un Lelde Jākobsone DG Employment
WEESP – Webtools for Evaluated Employment Services Practices (2012. gads). Alf Vanags un Marija Grjazniha DG Employment
Latvijas Konkurtspējas ziņojums (2010-2012). Alf Vanags, Anders Paalzow, Zane Cunska, Konstantīns Beņkovskis, Krišjānis Krustiņš un Christian Ketels LR Valsts kanceleja
Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Alf Vanags un Anna Zasova LR Finanšu ministrija
Priekšizpētes veikšana, organizējot diskusijas, par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada. Alf Vanags, Marija Krūmiņa un Lelde Jākobsone LR Finanšu ministrija
Budžeta un nebudžeta sociālās izmaksas saistībā ar narkomāniju Latvijā 2008. gadā (2010. gads). Alf Vanags un Anna Zasova Veselības ekonomikas centrs
Modelling the impact of EU Funds in Bulgaria (2011. gads). Alf Vanags un Anna Zasova Bulgārijas Ministru kabinets
Evaluation of guidelines for NCM Nordic Co-operation with the Baltic states & NW-Russia (2011. gads). Alf Vanags un Ieva Moore Nordic Council of Ministers

1. Latvijas radošo industriju apskats

Projekta ziņojums

Anda Miķelsone, Alfs Vanags, Sergejs Gubins Latvijas Republikas Kultūras ministrija

 


Strelnieku iela 4a
Riga LV-1010, Latvia
Skatīt kartē
Tel: +371 67015870
Fax: +371 67015874
e-mail: marija[at]biceps.org