Nesen paveiktie projekti (2015–2021)

Projekta nosaukums Pētnieki Finansē
InTEL: Institutions and Tax Enforcement in Latvia (2018-2021) Nicolas Gavoille, Vitalijs Jascisens, Arnis Sauka, Anna Zasova, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Latvijas Zinātnes padome
Akcīzes nodokļa politika Baltijas valstīs: alkoholiskie dzērieni, bezalkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi (2020)
Anna Pļuta, Mihails Hazans, Irēna Emīlia Švilpe, Anna Zasova, Arnis Sauka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Metodoloģijas izstrāde teritoriālās statistikas datu klāsta paplašināšanai (2019-2020)
Sergejs Gubins, Anna Zasova, Marija Krūmiņa, Anna Pļuta Centrālā statistikas pārvalde
Latvijas EUROMOD un CGE modeļu apvienošana (2017-2019) Anna Pļuta, Anna Zasova, Oļegs Matvejevs Latvijas Banka
Izmaksu un sociālo izdevumu aprēķināšana psihoaktīvo vielu pieprasījuma un piedāvājuma kontekstā (2018) Anna Pļuta, Anna Zasova Slimību profilakses un kontroles centrs
E-mācību satura nodrošināšana un konsultāciju sniegšana ēnu ekonomikas mazināšanas jomā (2017–2018) Arnis Sauka, Anna Zasova Valsts administrācijas skola
Valsts pētījumu programma 2014.-2017. “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)”(2014–2017)
Alf Vanags (līdz 2016. gadam), Marija Krūmiņa, Tālis Putniņš, Anna Zasova, Anna Pļuta, Sergejs Gubins. Valsts budžets
Darba grupas petījums par sociālo nevienlīdzību Latvijā (2017-2018)
Anna Pļuta and Anna Zasova Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju centrs
EUROMOD paplašināšana uz netiešajiem nodokļiem (2017)
Anna Zasova (sadarbojoties ar ISER, Eseksas Universitāti) Eiropas Komisija
Effective social harmonization as a boost for employability in times of demographic changes (2016) Ieva Moore (Alf Vanags – līdz 2016. gadam) Nordic Council of Ministers
The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) (2015) Alf Vanags, Marija Krūmiņa, Māra Bukovska, Linda Vildava DG Employment