Mobile Termination: How to Regulate or Perhaps Not to Regulate at All?

Jaunākais raksts nr. 8 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Mobile Termination: How to Regulate or Perhaps Not to Regulate at All?”.

Autors: Alf Vanags

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.