Productive and Unproductive Entrepreneurship in Latvia

Jaunākais raksts nr. 6 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Productive and Unproductive Entrepreneurship in Latvia”.

Autori: Arnis Sauka un Friederike Welter

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.