Entrepreneurship in Latvia

Jaunākais raksts nr. 2 TeliaSonera Institūta pētījumu sērijā ar nosaukumu “Entrepreneurship in Latvia”.

Autori: Vjačeslavs Domborvskis un Ieva Ūbele

TeliaSonera Institūts, kas atrodas Rīgas Ekonomikas augstskolā, sadarbībā ar BICEPS pētniekiem publicē pētījumus par dažādām tēmām, saistītām ar politiku, uzņēmējdarbību un komunikācijām.