Latvijas Universitātes 74. konference

2016. gada februārī norisinās gadskārtējā Latvijas Universitātes 74. konference, kuras ietvaros  Ekonomikas un vadības fakultātē tiek organizēta plenārsēde „Ekonomika. Vadība. Demogrāfija” un četrpadsmit sekciju sēdes, kurās tiks prezentēti un apspriesti pētnieku jaunāko pētījumu rezultāti. Šajā konferencē BICEPS pārstāv VPP SUSTINNO projekta Nr.1 pētnieces Marija Krūmiņa un Anna Pļuta sekcijā “Darba resursi un sociālā politika” ar prezentācijām “Agrīnās stadijas uzņēmējdarbība Latvijā, to ietekmējošie faktori un biznesa cikls” (M. Krūmiņa) un “Darbaspēka piedāvājuma analīzes teorētiskais un empīriskais ietvars” (A. Pļuta).

Prezentācija “Agrīnās stadijas uzņēmējdarbība Latvijā, to ietekmējošie faktori un biznesa cikls” (M. Krūmiņa)

Prezentācija “Darbaspēka piedāvājuma analīzes teorētiskais un empīriskais ietvars” (A. Pļuta)